اخبار جداگانه

Blog Details

کفش کار

  • 1399-05-12 17:15:55

عمده ترین خطر تهدید کننده پا در محیط های صنعتی له شدن پنجه های پا در اثر سقوط ناگهانی اجسام سنگین بر روی پنجه ها و برخورد با جلوی کفش است.بنابراین برای حفاظت پادر برابر این صدمات ،کفش های ایمنی در نظر گرفته شده ایند، تا در قسمت جلوی انها پنجه های فولادی و یا کامپوزیت (عایق برق) استفاده می شودو کفی و زیره کفش را از یک ماده قابل انعطاف مثل پلی یورتان(pu) می سازند.قسمت پنجه کفش به تناسب شغل افراد از جنس چرم (عایق برق) یا pvc عایق شیمیایی نیز باشند.

کفش های ایمنی حتی در نوع اداری آن که با برق سروکار دارند یا در محل کارشان احتما ل ایجاد جرقه وجود دارد باید فاقد هرنوع میخ فلزی باشد

کفش کار استاندارد باید در برابر لغزش مقاوم بوده، دوام بالایی داشته و هنگام پوشیدن و استفاده راحت باشد. در کفش ایمنی ارزان ترین یعنی استقبال از حادثه. که عواقبش زیان بارتر از هزینه خرید کفش ایمن و استاندارد است..طیف تنوعی کفش‌های ایمنی بسیار وسیع است . برخی از این کفش‌ها دارای قسمت های فلزی یا کامپوزیت هستند و نقش حفاظتی در برابر ضربه دارند. این در حالی است که برخی دیگر از آن ها در برابر حرارت مقاوم بوده و برای آتش نشانی و کارهای حوزه نفت مناسب هستند. برخی ازکفش کار و کفش‌های ایمنی در فرآیندهای نظامی دارای کارکردهای امنیتی، حفاظتی، ستتار،جنگی،چریکیو تکاوری در بخش های پلیسی، دریایی، زمینی و هوایی و..می باشند

اشتراک گذاری: