وبلاگ جداگانه

Blog Details

آشنایی با کفش و چرم

  • 1399-05-23 12:29:43

دباغی و چرم
• دباغی های قدیم و چرم سازی های جدید ، پوست خام را که در اولین فرصت فاسد می شود ، با کلی
عملیات شیمیایی و فیزیکی تبدیل به چرم می کنند
• چرم ، یک بافت طبیعی نرم که در برابر همه عوامل فیزیکی و شیمیایی مخرب و فشار و کشش مقاوم
است و در عین حال ، عایق گرما ، سرما و برق هم هست .
•اقسام چرم :
• چرم سبک :
• چرمی است که از پوست های گوسفند ، بز ، بزغاله و بره به دست می آید . این چرم نازک و سبک
است و از آن بیشتر برای دوخت لباس ، کاله ، دستکش ، کفی کفش ، و.... استفاده می شود .
• چرم سنگین :
• از پوست گاو، گاومیش ، گوساله ، اسب ، شتر ، سوسمار ، و هر حیوان زمخت و درشتی ، چرم سنگین
را بدست می آورند . ویژگی اصلی اش استحکام و مقاومت است و برای زیره و رویه کفش ، پوتین ،
کت ، و .... استفاده می شود.
انواع چرم :
• چرم کرومی چاپی :
• چرمی است که رویه آن به صورت مصنوعی نقش داده شده . این کار را با چرم های گاوی انجام می دهند
• چرم جیر :
• جیر ، همان چرم مخملی است که خیلی ها دوست دارند . از پوست گوساله و بز تهیه می شود . برای ساخت جیر ،
سطح گوشتی پوست را پرداخت می کنند تا به صورت مخملی دربیاید .
• چرم اشبالتی :
• نوع گاوی چرم جیر را اشبالت می گویند برای به دست آوردن این چرم شبیه جیر ، چرم های ضخیم گاوی را
ورقه ورقه می کنند و بعد جیرسازی را انجام می دهند .
• چرم نبوک :
• گونه ای چرم مینیاتوری است از پوست گاو تهیه می شود و رویه آن را با ظرافت پرداخت می کنند
• چرم ورنی :
• این نوع چرم را با پوست گاو و گوساله درست می کنند و رویه آن را با لعاب الکی پوشش می دهند

اشتراک گذاری: